Välkommen till Arkivens dag
12 november 2016!

Välkommen hem!

Den 12 november 2016 hälsas du ”Välkommen hem” till de svenska arkiven. Temat handlar bland annat om bostadsplanering, inredning, migration och hembygd. Vad – eller vilka – är hemma för dig? Hur byggdes det svenska folkhemmet? Hur har våra förfäder levt? Vad var högsta mode i 1700-talets hem?

Under 2016 har vi också anledning att fira lite extra. Tryckfrihetsförordningen trädde i kraft 1766 och fyller alltså 250 år i demokratins tjänst. Rätten att fritt uttrycka sina åsikter och den insyn i våra offentliga arkiv som rätten att ta del av allmänna handlingar innebär är fortfarande, 250 år senare, unik på många sätt. Självklart uppmärksammar vi Tryckfrihetsförordningen på Arkivens dag.

Besök ett arkiv den 12 november och känn dig som hemma.