Välkommen till Arkivens dag
14 November 2015!

Den 14 november 2015 firas Arkivens dag i hela Norden under det gemensamma temat Gränslöst. Överallt runt om i Norden berättar vi om spännande livsöden och historiska händelser. Möt de personer som utmanat gränser eller som bildligt eller bokstavligt passerat gränser. Är det mod eller armod som varit drivkraften när man lämnat sitt hemland? Vilka har slagits för demokrati och lika rättigheter? Hur har normerna sett ut och hur har man behandlat de som inte följt normerna?

Under hösten 2015 fylls hemsidan med arrangemang. Välkommen hit för att hitta en del av din historia!