För arrangörer

Välkommen att delta som arrangör för Arkivens dag. Syftet med dagen är att öka allmänhetens förståelse för arkivens uppdrag som en förutsättning för ett öppet demokratiskt samhälle. Syftet är också att fler ska upptäcka och använda arkiven. Att besöka ett arkiv är kostnadsfritt och det mesta är öppet och tillgängligt för den intresserade. För övriga aktörer som vill medverka under Arkivens dag gäller samma förutsättningar, det vill säga inga entréavgifter ska tas ut.

Den nationella samordningen sköts av Riksarkivet, Landsarkivet i Visby. Varje län/region har en kontaktperson som fungerar som en länk mellan den nationella samordningen och de lokala arrangörerna. Hur arbetet är utformat skiljer sig åt mellan länen. Du som är arrangör bör i första hand kontakta din regionala kontaktperson för hjälp och information om hur det fungerar i ditt län.

Anmälda arrangemang presenteras länsvis på hemsidan. Information om hur du anmäler ditt arrangemang hittar du till höger på denna sida. Efter den 2 november 2016 kan vi inte garantera att ditt arrangemang hinner bli publicerat. Ändringar i redan publicerade arrangemang görs till och med den 10 november 2016.

Dela gärna hemsidan till dina besökare och följare och uppmana alla att dela bilder, filmer och upplevelser på hashtaggen #arkivdag som används i hela Norden och #arkivensdag som används i Sverige.

Glöm inte heller att utvärdera ditt arrangemang och meddela oss resultatet. Du hittar information om utvärderingen här till höger.