Välkommen till Arkivens dag
den 13 november 2021!

Röster i arkiven

Den 12 september 1921 skedde det första valet med allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor. Fram till dess hade kvinnor men också många män varit utestängda från att rösta. En stor seger för demokratin som är värd att fira. Men demokrati är inget som är självklart – det fanns fortfarande villkor för att man skulle få rösta. Först 1989 var alla som hade rösträttsåldern inne berättigade att rösta. Och vi måste hela tiden värna demokratin och påminna oss att den kan försvinna eller inskränkas. Om den långa kampen för rösträtt, om de som banade väg, om stora och små beslut och om arkiven som ett sätt att få insyn i den demokratiska processen handlar årets Arkivens dag.

Temat Röster i arkiven kan också ha flera andra betydelser. Det handlar också om berättelserna, de som var där när något hände, de som deltog eller stod bredvid, de som levt ett långt liv eller de som försvann för fort. Deras röster finns i arkiven och vill gärna bli hörda. Berättelserna finns där om vi bara lyssnar.

En kvinna i jaktkläder med kikare om halsen

Caroline Benedicks Bruce, en av kämparna för lika rösträtt. Fotograf: Johanna Ljungqvist. Bilden bevaras på Riksarkivet Visby