"Brukets skolor" – Välkommen till Bruksarkivet i Åker.

Arrangemang » Södermanland » Strängnäs » ,

Brukspatron Martin von Wahrendorff lät bygga den första skolbyggnaden i Åker för bruksarbetarnas barn. Den stod klar för första kullen 1836. Nästan omedelbart blev den tillgänglig för alla barn i socknen. Vid början av 1900-talet var brukets stöd avgörande för att två nya Folkskolor byggdes och under 1960-/1970-talet drev Styckebruket en Verkstadsskola med kommunens stöd.
Om dessa skolor berättas i utställningen. Från arkivet har vi bland annat plockat fram anhållan till Kungl. Majt. att få starta skola, förslag till skolreglemente, lista på inköp av skollitteratur, gåvobrev till kommunen av skolområdet för Folkskolan 1908, kursplan för Verkstadsskolan och mycket annat.
Från hembygdsföreningens fotoarkiv kompletteras med en mängd skolfoton med mera.
För dig som inte besökt oss tidigare finns möjlighet till besök i arkivet och att få historien om arkivet och masugnen där arkivet finns.

Tid: 12:00 – 15:00

Besöksadress: Masugnen från 1795 mitt emot Herrgården vid Styckebruket

Vägbeskrivning:
När du kommer till Åkers styckebruk skall du följa huvudvägen (Bruksvägen) genom hela samhället, över järnvägsspåren och ån. Håll till vänster efter ån och följ Bruksallén. Nu ser du Herrgården och till höger vid kanonerna finns masugnen med bruksarkivet. Ingång i svarta byggnaden.

Tillgänglighetsinformation:
Hiss och toalett handikappanpassat dock 10 meter grusgång att passera.

Arrangör: Åkers hembygdsförening

Kontaktperson: Pehr Bengtsson, 070-589 53 04, ps.bengtsson@telia.com

Bild på masugnen från 1795. En hög röd byggnad med stengrund.

Masugnen från 1795. Ingång genom den svarta byggnaden.
Fotograf: Pehr Bengtsson