Välkommen till Norrköpings stadmuseum! Föreläsning: Världens största ufoarkiv, Tobias Lindgren

Arrangemang » Östergötland » Norrköping » ,

Världens största arkiv för ufo- och paranormala fenomen ligger i Sverige. Här i Norrköping.

Grundat 1973 har Archives for the unexplained (AFU) i dag miljoner dokument, tidningsartiklar, bilder, filmer, ljudinspelningar och föremål i sina samlingar. AFU är ett arkiv för det okända och ouppklarade men rymmer också många svar. Här finns tiotusentals rapporter om ufofenomen från en lång rad länder som Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, USA och Ryssland.

I arkivets samlingar finns föremål som hittats i samband med ufoobservationer men också ett bibliotek på närmare 60 000 böcker, där den äldsta är från början av 1600-talet, och omkring 100 000 tidskrifter.

Föreläsare: Tobias Lindgren – är medlem i UFO-Sveriges styrelse sedan 2004 och nu ansvarig för UFO-Sveriges webbplats. Tobias är också kraften bakom UFO-Sveriges Radio (podcast), som han producerar.

Tobias är också med i expertrådet för Arkivet för det oförklarade – Archives for the Unexplained. Mellan åren 2006 till 2013 ansvarade han för UFO-Sveriges rapportcentral. Är fältundersökare med bildanalys som specialitet.

Ståndpunkt i ufofrågan: Att favorisera en teori framför någon annan anser jag vara en dålig idé när det gäller att hitta förklaringar på genuint märkliga händelser, men inser samtidigt att det är mycket svårt att vara helt objektiv och förutsättningslös i varje enskilt fall. Har genom åren via mängder av rapporter bildat mig uppfattningen om att teorier med religiösa motiv och/eller hypoteser som innefattar eventuella resor från andra fysiska världar utanför vår egen, står mycket långt ifrån det som jag anser vara den gåtan bakom dessa fenomen. Resan fram till en eventuell förklaring kan vara minst lika intressant som själva svaret.

Tid: 14:00 – 15:00

Besöksadress: Holmbrogränd, Norrköping

Arrangör: Norrköpings stadsmuseum

Kontaktperson: Viktoria Ahlin, 011152627, viktoria.ahlin@norrkoping.se

Länk till webbplats

Länk till program