Öppet arkiv i Ringarum

Arrangemang » Östergötland » Valdemarsvik » ,

Öppet i Ringarums hembygdsarkiv, visning av handlingar och dokument med extra fokus på det Burenskiöldska fideikommisset.

Program:
10:00-13:00 Visning av arkivet, fika
13:00 Föreläsning om Fyllingarum och det Burenskiöldska fideikommisset, av Lars Ekeman. Han kommer berätta om sitt arbete med den kommande boken om det Burenskiöldska fideikommisset. Sistnämnda var på sin tid Ringarums socknens största jordägare och Lars kommer bl.a. berätta om utförsäljningen av Fyllingarum under 1930-talet och uppstyckningen av Sverkersholm.

Lars Ekeman är bosatt i Stockholm och har under hela sitt liv skrivit. Han har bl.a. varit generalsekreterare för Folk och försvar och kom tidigt i livet i kontakt med Sven Theorell, den sista innehavaren av det Burenskiöldska fideikommisset. Som pensionär har Lars tagit på sig den stora uppgiften att med hjälp av de historiska arkiven skriva fideikommissets historia.

Datum: 2022-10-05 – 2022-10-05

Tid: 10:00 – 14:00

Besöksadress: Hembygdsgården, Lilla Norrby, Ringarum

Tillgänglighetsinformation:
Arkivet och föreläsningslokalen ligger i markplan och har ramp för trösklar. Saknas hörslinga.

Arrangör: Ringarums hembygdsförening

Kontaktperson: Albin Lindqvist, 0709901221, albin@ad-fontes.se