Åkers hembygdsförening

Arrangemang » Södermanland » Strängnäs » ,

Adress: Bruksarkivet. Gamla masugnen längs Bruksallén vid bruket, Åkers Styckebruk

Öppet: 12- 15

Program

Tema ”Brukets fartyg”

Utställning om Åkers styckebruks transportfartyg (68 stycken) som bland annat användes för transporter av råvaror och färdigprodukter främst under 1800-talet

Kontakt

Tomas Larsson tfn 070-343 49 67