Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Arrangemang » Stockholms län » Huddinge » ,

Adress: Elektronvägen 2, HUDDINGE.

Vägbeskrivning: Pendeltåget till Flemingsberg. Karta med vägbeskrivning finns på: http://www.arbark.se/pdf_wrd/karta-med-instruktioner.pdf

Öppet: 10-15

Program/ titel : Forskarstafett och utställning

Det är dags för Arkivens dag, och vi håller lördagsöppet för våra forskare och för allmänheten. I år är det nationella temat för Arkivens dag ”Välkommen hem” och vi har valt att både presentera fyra föredrag som knyter an till detta samt visa material ur samlingarna i utställningsform.

Årets föredragshållare är Linn Spross, som disputerade i april 2016 på avhandlingen Ett välfärdsstatligt dilemma: Statens formuleringar av en arbetstidsfråga 1919–2002, och som för närvarande arbetar med ett forskningsprojekt om 1800-talets arbetsmarknad på Uppsala universitet.

Johannes Daun är historiker verksam vid Göteborgs universitet. Han disputerade våren 2016 på avhandlingen Vägen till den moderna familjen: Fruktsamhet i den växande industristaden Borås cirka 1830–1930.

Daniel Nyström är idéhistoriker vid Umeå universitet och disputerade 2015 på avhandlingen Innan forskningen blev radikal: En historiografisk studie av arbetarhistoria och kvinnohistoria.

Terese Anving jobbar som forskare på Lunds universitet och forskar om den privata barnpassningsmarknaden i Sverige. Hon disputerade 2014 med Måltidens paradoxer. Om klass och kön i vardagens familjepraktiker.

Vårt arkiv är en del av en levande kulturinstitution och vi vill alltid bjuda både nya och redan etablerade besökare på intressanta föredrag och möjligheten att ta del av det material som institutionen rymmer.

För mer utförlig information om de olika föredragspunkterna, kan du läsa hela programmet på vår hemsida www.arbark.se Där hittar du även vår utskriftsvänliga karta med vägbeskrivning,

Välkomna!

Kontaktperson: Jenny Edlund, informatör

E-post och telefon till kontaktpersonen: jenny.edlund@arbark.se 08-412 39 17

affischarab