Arkiv Västmanland

Arrangemang » Västmanland » Västerås » ,

Adress: Biskopsgatan 2, Västerås stadsbiblioteks Hörsal

Öppet: kl 11-15

Program:

Kl 11 – 12 Föredrag av Gunilla Zimmerman

”Största flyktingstömmen sedan andra världskriget” – Men vad vet vi om hur det var då? Gunilla Zimmermann berättar om flykt och fördrivning, om situationen i det sönderbombade Tyskland där man tvingades ta emot många miljoner flyktingar och om några av dem som sedan kom till Västerås.

Kl 12 – 15 Utställningar, filmvisning och information på olika vinklingar av temat

Skärmutställning under rubriken Gränslöst hjälparbete

Skärmutställning och filmvisning under rubriken Gränslöst sortiment (och arbetskraft) i stålindustrin – exempel Fagersta bruk

Information om Arkiv Västmanlands verksamhet – Samarbeten över kommun- och länsgränser och Gränslösa idéer om användning av arkiv i skolorna Christina Sirtoft Breitholtz, arkivchef/arkivarie, och Magdalena Danielsson arkivpedagog/lärare, finns på plats för att informera och prata om verksamheten.

Även DIS-Bergslagen finns på plats för att informera om släktforskning.

Kontaktperson: Christina Sirtoft Breitholtz, Arkiv Västmanland, christina@arkivvastmanland.se

Tidningsartikel om Fagerstabruks besök av assyrier

Klipp från Westmanland läns tidning

 

 

ingenjör Håkanssons trädfällningsmaskin (1923

Ingenjör Håkanssons trädfällningsmaskin (1923)