Arkivcentrum Dalarna

Arrangemang » Dalarna » Falun » ,

Adress: Stortallsvägen 4, Falun

Öppet: kl. 11-15

En återblick i skolans värld
Filmvisning, skolfoton, skolkataloger, bokförsäljning och utställning.

Ett samarbete mellan:
Arkivcentrum Dalarna och Falu kommuns centralarkiv

Kontaktperson:
Ulf Engquist
Ulf.engquist@arkivcentrumdalarna.se
www.arkivcentrumdalarna.se