Arkivcentrum Norrbotten

Arrangemang » Norrbotten » Luleå » ,

 

Adress: Höstvägen 7, Björkskatan, Luleå

Öppet: 11-15

Medverkande: Norrbottens museums arkiv, bibliotek, bildarkiv och föremålssamlingar, Norrbottens Föreningsarkiv, länsstyrelsens arkiv och Norrbottens Hembygdsförbund

Program:

11.00 Välkommen!

12.00 Byn som återskapade sin historia

Brith Fäldt, ordförande i Svensby Hembygdsförening, berättar om en del av hembygdsrörelsen.

2016 är Hembygdens år – Sveriges Hembygdsförbund firar 100 års-jubileum.

13.00 Nya arkivlokaler visas

14.00 Från tryckfrihet till tyckfrihet

Tomas Bresky, journalist och författare, samtalar om tyckandets ökande roll i vår digitala samtid.

2016 är Tryckfrihetsår – offentlighetsprincipen och tryckfrihetsförordningen fyller 250 år i Sverige.

15.00 Arkivcentrum stänger för dagen

Kontaktperson: Kjell Öberg, informatör, kjell.oberg@nll.se, 070-573 08 83

Länk till affisch (pdf)