Arkivcentrum Örebro

Arrangemang » Örebro län » Örebro » ,

Öppet: kl. 11-15

Adress: Nikolaigatan 3, Örebro

Föreläsning kl. 13.00.  Maria Småberg – »En svensk mayrik – Alma
Johanssons arbete för att hjälpa flyktingar efter folkmordet 1915

Öppet hus med utställningar på temat “Gränslöst” och tipspromenad.

Affisch (pdf)

Kontaktperson: Andreas Jeppsson, Tel: 019-777 1957, e-post: andreas.jeppsson@arkivcentrum.se

Hemsida: www.arkivcentrum.se