Arkivens dag på Arkivcentrum Syd

Arrangemang » Skåne » Lund » ,

Adress: Porfyrvägen 20, Gastelyckan i Lund

Öppet: 10-15

Öppet hus med visningar, utställningar, föredrag, bokbord, kaffeservering, släktforskningskurser, “Fråga en arkivarie” m.m.

Tema: Välkommen hem!

Program för föreläsningar:

10:45  Fredagsmys i hemmets lugna vrå– Hur vardag blir helg med tacos och chips

Charlotte Hagström, docent i etnologi vid Lunds universitet

11:45  Liv och arbete på Arendala gård 1900-1950

Helena Nilsson Lennegren, läkare, född och uppvuxen på Arendala gård

12:45   Välkommen hem – hembygder för många!

Panelsamtal om vad hembygd kan vara idag och hur hembygdsrörelsen kan vara en röst och aktör i samhällsutvecklingen. Med Madeleine Brandin, Kerstin Weman Thorell & Sven Jensén

13:45   Skånes landskap i förändring – föredrag med bildvisning

På 1950-talet reste Henning Weimarck, professor i botanik vid Lunds universitet, och hans son Gunnar Weimarck runt och dokumenterade det skånska landskapet. 60 år senare har Sven Persson följt i deras fotspår och fotograferat ett urval av platserna.
Sven Persson, professionell fotograf med landskap som specialitet.

Arrangörer: Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, Institutet för språk och folkminnen, Lunds stadsarkiv, Lunds universitetsarkiv, Lunds universitetsbibliotek, Lunds universitets biologiska museum, Lunds unversitets kyrkohistoriska arkiv, Regionarkivet, Riksarkivet – Landsarkivet i Lund, Skånes Arkivförbund och Skånes hembygdsförbund i samverkan med Skånes genealogiska förbund och DIS- Syd

Arkivensdagprogram för Arkivcentrum Syd 2016

Kontaktperson: Caroline Lind, caroline.lind@skanearkiv.se