Arkivcentrum Syd

Arrangemang » Skåne » Lund » ,

Välkomna till Arkivens dag på Arkivcentrum Syd

Som vanligt bjuder vi på Öppet hus med visningar, utställningar, kurser  i släktforskning, föredrag, kaffeservering, barnaktiviteter, tipspromenad och bokbord.
Årets tema är: Orostider

Föredrag:

Kl. 10.45: Fil. dr i etnologi Susanne Wollinger om Lumpenminnen – en tidsresa
Kl. 11.45: Fil. dr i historia Victor Lundberg om En idé större än döden. En fascistisk arberarrörelse i Sverige 1933-1945
Kl. 12.45: Fil. dr i historia och läkare Bodil Persson om Pest och ebola – spridning och bekämpande, likheter och skillnader
Kl. 13.45: Museichef vid Malmö museer Göran Larsson om Slaget vid Lund 1676 – ett mord icke ett fältslag

Tid: 10-15

Plats: Arkivcentrum Syd – Porfyrvägen 20 i Lund –  http://www.arkivcentrumsyd.se

Länk till program (pdf)

Arrangemanget är ett samarbete mellan:

Riksarkivet, Landsarkivet i Lund
Lunds Universitetsarkiv
Regionarkivet i Skåne
Folklivsarkivet
Lunds stadsarkiv
Skånes Arkivförbund
Lunds Universitets biologiska museer
LUKA (Lunds kyrkohistoriska arkiv)
Skånes Genealogiska förbund
DIS- Syd (Datorhjälp i släktforskningen)

Område avspärrat på grund av mul- och klövsjuka i början av 1920-talet. F. d. Björkesåkra gård, Lemmeströ i Skåne (där nuvarande Sturups landningsbana ligger). Folklivsarkivet, Martin Svenssons samling

Område avspärrat på grund av mul- och klövsjuka i början av 1920-talet. F. d. Björkesåkra gård, Lemmeströ i Skåne (där nuvarande Sturups landningsbana ligger). Folklivsarkivet, Martin Svenssons samling