Arkivens dag i Härnösand

Arrangemang » Västernorrland » Härnösand » ,

 

Adress: Landsarkivet i Härnösand, Jonas Bures plats, rosenbäcksallén

Öppet: 12-16

Programmet är ett samarrangemang mellan:

Landsarkivet i Härnösand

Föreningsarkivet Västernorrland

Näringslivsarkiv i Norrland – NIN

Landstingsarkivet i Västernorrland

Härnösands kommunarkiv

Föreläsningar:

12:30 Landsarkivet berättar om hur man söker en fastighets historia

15:00 Jan Samuelsson från Mittuniversitetet gör nedslag i Tryckfrihetsförordningens historia

Affisch (pdf)