Arkivens dag i Kalmar

Arrangemang » Kalmar län » Kalmar » ,

Adress: Ståthållaregatan 50 A Kalmar

Öppet: 10-14

Kalmar Waldorfskola, Ljungby Hembygdsförening, Kalmar läns Hembygdsförbund, Kalmar Veterantåg och Kalmar Folkrörelsearkiv
GAMLA TING MÖTER NYA VÄRLDEN
Ljungby Hembygdsförening visar hur den nya digitala
världen öppnar upp kulturarvet på ett nytt sätt.
Egen hemsida med Ljungby bilder och historia.
HEMBYGDENS ÅR 2016 I SVERIGE
Kalmar läns Hembygdsförbund ställer ut och beskriver
sin verksamhet i länet. Förbundet består av 110 föreningar med 30 000 medlemmar.
RES AVSPÄND INTE FASTSPÄND
Kalmar Veterantåg informerar om sin verksamhet, resor, vagnpark och förening.
PROJEKT ÖPPNA ARKIV
Ett samarbete mellan arkivmedlemmar och studieförbund med syfte att tillgängliggöra arkivmaterial för en bredare allmänhet. Projektledarna informerar.

NYFIKEN PÅ WALDORF
Vi har ”öppet hus” på Arkivens dag. Waldorf är ett skolalternativ från förskola till gymnasium. Här möter vi varje elev och skapar lust till livslångt lärande. Varmt välkomna!

Hjärtligt välkomna!
Kalmar Folkrörelsearkiv

Kontakt: Robert Reimby vid Kalmar Folkrörelsearkiv, telefon: 0480-192 63