Arkivens dag i Kristianstads kommun

Arrangemang » Skåne » Kristianstad » ,

2021 fyller Kristianstads kommun 50 år! Från och med måndagen den 8 november fram till Arkivens dag lördagen den 13 november uppmärksammar vi 50-årsjubileumet på vårt Instagramkonto @kristianstadskommunarkiv. Vi lyfter fram stora och små händelser i Kristianstads med omnejd 1971-2021.

Under veckan lanserar kommunarkivet även en digital utställning på kommunens webbsida www.kristianstad.se/kommunarkivet. Utställningen heter ”Kommunordförandens papper” och handlar om kommunens historia. Utställningen tar avstamp i ett fynd som hittades i en vind i Vånga.

Biblioteket tar fasta på årets tema ”Röster i arkiven” och bjuder in Marika Eriksson, som håller en föreläsning om kvinnorna i Kristianstads historia. Föreläsningen hålls på Kristianstads stadsbibliotek torsdagen den 18 november klockan 18:00 i Gustaf Hellström-rummet.

I anslutning till föreläsningen har kommunarkivet tagit fram en utställning om kvinnliga politiker i Kristianstads historia – ”Kvinnorna som bestämde i Kristianstad”. Utställningen visas på stadsbiblioteket mellan den 13-19 november.

Program:
8 – 13 november – Arkivens Dag-vecka med fokus på kommunens 50-årsjubileum på Instagram @kristianstadskommunarkiv

8 november – Den digitala utställningen ” ”Kommunordförandens papper” lanseras på www.kristianstad.se/kommunarkivet

13-19 november – Utställningen “”Kvinnorna som bestämde i Kristianstad” ställs ut på Kristianstads stadsbibliotek

18 november kl. 18:00, Gustaf Hellström-rummet i stadsbiblioteket. Föreläsning med Marika Eriksson om kvinnorna i Kristianstads historia

Besöksadress: Se respektive programpunkt.

Arrangör: Kristianstads kommun

Kontaktperson: Alexandra Wideheim, 044 – 13 29 08, alexandra.wideheim@kristianstad.se

Länk till webbplats