Arkivens dag i Trelleborg

Arrangemang » Skåne » Trelleborg » ,

Öppet: kl 11-15 och sedan 16-20 nov kl 9-16.

Adress: Garvaregården, Hamngatan 4, Trelleborg

På Garvaregården i Trelleborg visas en utställning ”Gränslöst” ett samarbete mellan Arbetarrörelsens Arkiv, Trelleborgs kommunarkiv och föreningen Gamla Trelleborg.

Kontaktperson: Christel Wiberg, Arbetarrörelsens Arkiv i Trelleborg, 0410-41829, christel.winberg@abf.se