Arkivens dag i Trollhättan

Arrangemang » Västra Götaland » Trollhättan » ,

Adress: Arbetareföreningens Hus, Föreningsgatan 2, Trollhättan

Öppet: 11-15

Arrangörer: Trollhättans föreningsarkiv, Trollhättan stad, Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg och  Älvsborgsarkivet förenings- och lokalhistoria

Program:

11.00             Utställningen öppnar

11.10             Invigningstal av kommunalrådet Monica Hansson

11.30             Två byggen i city  –  Oden och Folkets Hus  – Per-Gunnar Modigh, ordförande i Föreningen Trollhättebor

12.00             Brottarveteranerna berättar  – Trollhättans Atletklubb (TAK)

13.00             Hemkomsten för Trollhätte-Glass  –  Johan Bohlin, Bohlins Glass

13.30             Vad finns om Trollhättan på Landsarkivet?  –  Malin Juvas, arkivarie vid Riksarkivet Landsarkivet  i Göteborg

15.00             Utställningen stänger

Trafikkanalen vid Klaffbron med granittornen under arbete i juli 1916. Till höger stadshuset med stadshotell som stod färdigt 1916.

Trafikkanalen vid Klaffbron med granittornen under arbete i juli 1916. Till höger stadshuset med stadshotell som stod färdigt 1916. Foto: Innovatums bildarkiv

Utställningar:

Dialekt–, namn– och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) i Göteborg visar sägner, ortnamn och dialekter från Trollhättan med omnejd

Innovatums arkiv och samlingar visar bilder ur Laila Westersunds privatarkiv

Landsarkivet visar bildspel med handlingar från Trollhättan

Trollhättans arkivförening visar godbitar ur arkiven Trollhättans Atletklubb (TAK) och Konsumtionsföreningen i Trollhättan med omnejd

Trollhättans stadsarkiv visar arkivmaterial kring stadens bildande Trollhättan i bilder, förr &nu

Trollhättans Atletklubb (TAK) ca 1980

Trollhättans Atletklubb (TAK) ca 1980, Foto: Atletklubbens arkiv hos Trollhättans föreningsarkiv.

Ladda ner vår folder (pdf)

Kontaktperson: Liz Gunnarsson 070-6768031 och Patrik Alexandersson 0520-289418