Arkivens dag i Västervik

Arrangemang » Kalmar län » Västervik » ,

Samarrangemang: Tjust släktforskarförening och Västerviks musikbibliotek & visarkiv

Adress: Spötorget 1
Lokal: Forskarsalen i källaren, huvudingång, Västerviks stadsbibliotek samt Musikbibliotek  & visarkivet.

Öppet: Kl. 11-14

Årets tema: ”Välkommen hem”
Vi bjuder på kaffe, kaka och släktforskningstips!
Bildspel: Visor och valser från Tjust

Kontaktperson Tjust släktforskarförening: ordförande Hans Wiberg, telefon: 0490-214 28, 070-563 87 08
Kontaktperson Visarkivet: visarkivarie Marcus Brännström, telefon 0490-25 55 32

omslag från två viskompositioner med Västerviksanknytning troligtvis från 1940/50-tal. Författaren till dessa visor är Emil Liffner. Bilderna är kopplade till Västerviks musikbibliotek & visarkivs bildspel med titeln: ”Visor och valser från Tjust”.    Bilderna tillhör: Västerviks musikbibliotek & visarkiv.

Två kompositioner av västerviksmusikern Emil Liffner (1891-1967) med texter av Hilmer Lund (1897-1971). Bilderna tillhör: Västerviks musikbibliotek & visarkiv.