Arkivens dag på Arkivcentrum Gotland i Visby

Arrangemang » Gotland » ,

Riksarkivet i Visby (Landsarkivet) och Regionarkivet Gotland håller öppet hus under Arkivens dag, årets tema Röster i arkiven.

Program:
FÖREDRAG
Begränsat antal platser. Biljetter till respektive föredrag och visning hämtas i informationsdisken på Arkivens dag.


11.00 Masse, Fäi-Jakå u brevi
I sällskapet för gotländsk forskning arkiv och samling finns Mathias Klintbergs brev från Jakob Karlsson, Fie i Lau bevarade. I breven som sträcker sig mellan åren 1889-1929 beskrivs vardag och arbete, djur och natur, seder och bruk, sägner och traditioner. Breven har publicerats i tryck och i radio. Fäi-Jakås röst har fått representera det gotländska bondesamhället vid sekelskiftet 1900.

Lotta Sandström, ordförande Gutamålsgillet, berättar om och läser ur Fäi-Jakens brev till Mathias Klintberg.
Lotta Sandström presenterar sig såhär; “Den sum ska påttle um de gamble brevi, haitar Lotta Sandström u jär nöi årdförande ei Gutamålgilde. Ha jär föid ei När u skollärardotar. Nå har ha bot ei böin ei mangg ar, där ha själv jär lärare u jåbbar ei skolu mei vuxne elevar. Ha har tre aigne ban, tre töisar, sum all har flytt haimifran u nå bor äutför landes gränsar. Kvar haim jär bär kattu, Majken.”

Cia Hipfl, arkivarie vid Riksarkivet Landsarkivet i Visby, visar brevsamlingen som nyligen blivit skannad och nu finns tillgänglig i Riksarkivets digitala forskarsal

12.00 Filmvisning
Stångaspelen – Gutarnas olympiad
En färgfilm från 1959 utan ljud. 25 minuter
Eke hembygdsförening

Utgrävningen av Havorskatten
Svartvit film från 1961, utan ljud. 6 minuter
Eke hembygdsförening

Baggen på Lojsta hed
Om russen på Lojsta hed. Ur Hushållningssällskapets arkiv.
Svartvit film från 1939 med ljud. 10 minuter

13.00 Hemlin Foto – bildskatten och berättelserna
Sedan 1950-talet och framåt drev den nu bortgångne fotografen Hans Hemlin med familj en omfattande fotoverksamhet på Gotland. Förutom leveranser av press- och ateljébilder drev de en fotobutik med framkallningsservice och försäljning av fotoutrustning, vykort och ramar. Bredden i arbetsuppgifterna, bevakningen av dramatiska händelser, arsenalen av starka personligheter – i kombination med Hans Hemlins egensinniga sätt att bedriva affärer – är ett gripande stycke samtidshistoria.

Författaren och fotografen Tina Messing aktuell med boken Hemlin Foto – bildskatten och berättelserna visar fotografier och berättar om familjen, fotograferna och företaget Hemlin Foto. Boken som precis kommit från trycket utges av Riksarkivet Landsarkivet i Visby och förlaget eddy.se ab.

Omslag till boken Hemlin foto - bildskatten och berättelserna

14.00 Hemlin Foto – bildspel
Vi visar ett bildspel med fotografier ur Hemlin Foto arkiv. Ta del av några av bilderna som publicerats i den aktuella boken om Hemlin och många fler som inte kom med.

15.00 Filmvisning
Stångaspelen – Gutarnas olympiad
En färgfilm från 1959 utan ljud. 25 minuter

Eke hembygdsförening
Utgrävningen av Havorskatten
Svartvit film från 1961, utan ljud. 6 minuter

Eke hembygdsförening
Baggen på Lojsta hed
Om russen på Lojsta hed. Ur Hushållningssällskapets arkiv.
Svartvit film från 1939 med ljud. 10 minuter

UTSTÄLLNINGAR på temat Röster i arkiven
Regionarkivets utställning
Hur hamnade en bit från Andrées polarexpedition här på ön? Och hur smakade maten på lasarettet för 100 år sedan? Dessa frågor och fler besvaras då Regionarkivet visar upp en bråkdel av sina handlingar på Arkivens dag!

Landsarkivets utställning
• Historien om Therese som blev Andreas – ett spännande livsöde under 1800-talet
• Fäi-Jakås brev till Mathias Klintberg
• Om arbetet för allmän och lika rösträtt – Föreningen för kvinnors politiska rösträtt i Väskinde
• Vittnesmål i domböcker och förhörsprotokoll
• Logen 1019 Kärlek av IOGT i Rone – folkrörelsernas betydelse för demokratins genombrott

Trycksaker ur arkivet för Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Väskinde

DET HÄR HÄNDER OCKSÅ

FILMVISNING
Vi visar film löpande under dagen i vårt filmrum. Välj själv bland ett 70-tal filmer.

VISNINGAR
Följ med på en guidad tur genom våra magasin. Vi berättar om verksamheten och visar ett urval handlingar. Visningsbiljett hämtas i informationen där visningen också startar. Begränsat antal platser. Visning klockan 12.00 och 15.00. Visningen tar 25 minuter.

VERKSTAD FÖR ALLA BARN
Alla barn är välkomna till vår barnverkstad. Här kan du klippa och klistra, rita och måla.

SLÄKTFORSKNING, DATABASER OCH DIGITALA ARKIV
Vår personal hjälper dig tillrätta i dataläsesalen.

Under dagen finns Gotlands släktforskarförening på plats för att berätta om sin verksamhet.

BOKREA
Som vanligt har vi rabatter på utvalda titlar.

SERVERING
Vi bjuder på kaffe.

Tid: 10:00 – 16:00

Besöksadress: Arkivcentrum Gotland Broväg 27, Visby

Arrangör: Riksarkivet Landsarkivet i Visby och Regionarkivet Gotland

Kontaktperson: Maria Larsson Östergren, 010-476 88 92, maria.larsson-ostergren@riksarkivet.se