Arkivens dag på Arkivcentrum Syd i Lund

Arrangemang » Skåne » Lund » ,

Arkivcentrum Syd i Lund är nu åter öppet för besök!

Under Arkivens dag 13 november erbjuder verksamheterna på Arkivcentrum Syd både ett program med öppet hus på plats och ett digitalt program på vår Youtube-kanal.

Välkomna!

Program:
Öppet hus kl. 10.00-15.00
Utställningar, föredrag, visningar, släktforskarkurs och bokbord!
Arrangemanget innehåller program både på plats på Arkivcentrum Syd och digitalt på Arkivcentrum Syds Youtube-kanal på webben.

Hålltider föredrag på Arkivcentrum Syd:

Kl. 10:45
Eva Andén – Rösträttskämpe och Sveriges första kvinnliga advokat.
Elsa Trolle Önnerfors, docent i rättshistoria, Lunds universitet, och känd från ”Fråga Lund”.

Kl. 11:45
Skånska röster – Om samlingarna av skånska dialektinspelningar vid Institutet för språk och folkminnen (ISOF).
Mathias Strandberg, forskningsarkivarie, ISOF.

Kl. 12:45
Med Elin Wägner i Småland – En kulturhistorisk ”roadtrip”.
Inger Lövkrona, professor emerita i etnologi, Lunds universitet.

Kl. 13:45
Rösträttens klingande röster i svenska arkiv.
Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap, Uppsala universitet, och folkbildare i Sveriges Radio

Digitalt program via Arkivcentrum Syds Youtube-kanal kl. 13.00-16.00

Hålltider digitalt program:

Kl.13.00 Youtube: Vad är Arkivcentrum Syd?
Presentation av Fredrik Tersmeden, Lunds Universitetsarkiv.

Kl. 13.20 Youtube: För en handfull lire – Ur Elin Sigebos resedagbok, Italien 1964.
Film från Skånes Arkivförbund.

Kl. 13.35 Youtube: Kvinnoröster i UB:s arkiv – Presentation av en webbutställning.
Åsa Sjöblom & Jenny Bonnevier, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.

Kl. 13.55 Youtube: Rösträttsstrid i Ängelholm – arbetarkamp, kvinnokamp.
Inspelat föredrag med Johan Brinck, Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening.

Kl. 14.15 Youtube: Demokratins sånger.
Singer-songwritern Sofa Thelin sjunger sånger ur Skånes Arkivförbunds samlingar.

Kl. 14.35 Youtube: Minnen och musik från kyrkan.
Film från Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv (LUKA).

Kl. 15.00 Youtube: Märta Hagman – ett kvinnoöde på 1700-talet.
Film från Skånes hembygdsförbund i samarbete med OK Origo i Össjö.

Kl. 15.15 Youtube: Fråga en släktforskare – öppen frågestund.
Anders Lindberg, DIS Syd & Rolf Johansson, Skånes släktforskarförbund.

Tid: 10:00 – 15:00

Besöksadress: Porfyrvägen 20, Lund

Arrangör: Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, Institutet för språk och folkminnen (ISOF), Lunds stadsarkiv, Lunds universitetsarkiv, Lunds universitets biologiska museum, Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv (LUKA), Regionarkivet vid Region Skåne, Riksarkivet, Skånes Arkivförbund, Skånes hembygdsförbund och Universitetsbiblioteket i samverkan med släktforskarorganisationerna SkSF, LSF och DIS Syd.

Kontaktperson: Anna Ketola, 0730510816, anna.ketola@skanearkiv.se

Länk till webbplats

Länk till program