Arkivens dag på Järfälla kommuns bildarkiv!

Arrangemang » Stockholms län » Järfälla » ,

Arkivens dag lördag 13 nov- Röster i Arkiven
Järfälla kommuns bildarkiv uppmärksammar arkivens dag och temat Röster i Arkivet med digitala utställningar om kvinnlig rösträtt och Arkivism samt ett digitalt quiz om kvinnlig rösträtt med bilder från arkivet. Allt går att ta del av på hemsidan.
Under temat Arkivism startar vi också kampanjen Fråga Din Mamma! En uppmaning att be din mamma ta fram det gamla fotoalbumet, skokartongen eller bilderna på datorn och höra hennes berättelse. Bilderna och berättelserna kan arkiveras hos oss som del av vårt kollektiva kulturarv. Arkivism uppmanar kvinnor att arkivera sina liv och gärningar – ni är historiska!

Tid: Varierande – Varierande

Besöksadress: www.jarfalla.se/bildarkiv

Arrangör: Järfälla kommuns bildarkiv

Kontaktperson: Karolina Hedström, 070 002 7211, karolina.hedstrom@jarfalla.se

Länk till webbplats

en gammal kamera, ett fotoalbum, en filmremsa och ett foto på kvinnor som skriver på skrivmaskiner
Arkivism Fotograf: Karolina Hedström