Arkivens dag på Malmö Stadsarkiv

Arrangemang » Skåne » Malmö » ,

Arkivens dag på Malmö Stadsarkiv är i år helt digital. Våra föredrag och filmer kommer att finnas på vår hemsida och på vår Facebook.
Malmö Stadsarkiv erbjuder två förinspelade föredrag, ett förinspelat samtal, samt en kortare och en längre film.
Det handlar dels om de kvinnliga pionjärerna i Malmös stadsfullmäktige, dels också om några faktiska röster i arkiven, närmare bestämt Förintelsens Ögonvittnen. Dessutom kan du ta del av ett samtal mellan redaktörerna av den senaste delen av bokverket Malmö stads historia.

Program:
Förinspelat föredrag: Eva Bonde: Elma Danielssons liv och gärning
Sommaren 2022 kommer Malmö få sin första staty över en namngiven, historisk kvinna, nämligen Elma Danielsson. Elma Danielsson (1865–1936) var journalist, politiker och pionjär inom den svenska arbetarrörelsen.
Eva Bonde, chefredaktör för historietidningen Historiskan, berättar om Elma Danielssons liv och gärning genom en digital guidad tur till några av de platser i Malmö där Elma Danielsson levt och verkat.

Förinspelat föredrag: Andrés Brink Pinto: Anna Stenberg – en kvinnlig pionjär i den manliga Malmöpolitiken.
Tio år innan kvinnor fick rösträtt till riksdagen blev kvinnor med viss inkomst valbara till stadsfullmäktige. Socialdemokraten Anna Stenberg valdes i och med detta in i Malmö stadsfullmäktige. I denna presentation kommer Andrés Brink Pinto, docent i historia verksam vid den genusvetenskapliga institutionen på Lunds universitet, lyfta fram några av de frågor som Stenberg drev under sin tid som fullmäktigeledamot.

Förinspelat samtal: Roger Johansson och Inger Lindstedt: I Turning Torsos tidevarv

Ett samtal mellan redaktörerna professor Roger Johansson och professor Inger Lindstedt om innehållet och tillkomsten av Malmö stads historia vol 9 1990-2020.
En stad befinner sig i ett ständigt vardande och kommer därför också – när vi försöker beskriva den – att förstås och definieras vid varje given tidpunkt och kanske också utifrån flera samtida föreställningar om vad vi ser. Det är i samtalet om förvandlingen och stadens resa genom de trettio åren från 1990 över millennieskiftet till Malmö 2020 som böckerna förhoppningsvis kommer spegla förhållandet till historien genom två volymer.

Film: Arkivarierna Olle Nordquist och Anette Sarnäs: Anna Herslow och Kristina Frank- andra och tredje kvinna invalda i Malmö stadsfullmäktige.
Att Anna Stenberg var den första kvinnan i Malmös stadsfullmäktige är kanske bekant. Men vilka kom efter henne? I den här filmen berättas lite om Anna Herslow och Kristina Frank, deras liv och några politiska frågor som låg dem varmt om hjärtat. På köpet följer också en liten skildring av Malmö på 1910- och 1920-talet.

Film: Förintelsens Ögonvittnen: Kampen mot glömskan

Den 9 december 1991 togs det första initiativet till Informationsgruppen Förintelsens Ögonvittnen. Det var Harry Rubinstein, studierektor på Malmö Borgarskola (som tidigare fått frågan om hans hustru Cesia Rubinstein kunde berätta för skolans elever om hennes upplevelser i bl.a. Auschwitz, vilket hon gjorde), och David Beitner, ordförande i de överlevandes kulturförening Förening 1945 års Räddade Judar, (som under hösten förberett en informationsverksamhet), samt Lea (Lorka) Gleitman och Jakob Mangell.

Under åren 1992-2006 fick närmare 80.000 skolelever ta del av Ögonvittnenas berättelser. Varje föreläsning var cirka 90 minuter lång och genomfördes oftast i klassrum med cirka 25-30 elever. De besökte främst elever i årkurs 9 och gymnasieskolor. I det efterlämnade arkivet finns listor över skolbesök som visar på dess omfattning, men också hundratals brev som skolelever skickat till Ögonvittnena/föreläsarna. I arkivet finns även elev- och studentuppsatser som är baserade på deras berättelser.

Under åren har gruppen alltid haft mellan 13-20 ögonvittnen som varit ute och föreläst. Det har skett på ideell basis.

År 2001 deltog 13 av gruppens medlemmar i projektet Kampen mot glömskan, vilket resulterade i ett antal videofilmer. Här visar vi en film från detta projekt, med vittnesmål från Förintelsens Ögonvittnen.

Tid: 10:00 – 15:00

Besöksadress: Bergsgatan 20

Arrangör: Malmö Stadsarkiv

Kontaktperson: Anette Sarnäs, 0723609556, anette.sarnas@malmo.se

Länk till webbplats