Arkivens dag uppmärksammas av nio arkiv i Uppsala län

Arrangemang » Uppsala län » Uppsala » ,

Liksom i fjol flyttar Arkivens dag i Uppsala län ut på nätet av pandemiskäl och hittas därför även i år på Youtubekanalen Arkivens dag i Uppsala län. De arkiv som deltar i år är: Folkrörelsearkivet, Institutet för språk och folkminnen (ISOF), Medicinhistoriska muséet, Regionarkivet, Riksarkivet Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala stadsarkiv, Uppsala universitet/Carolina Rediviva samt Enabygdsarkivet i Grillby – som även har öppet för besökare.

Program:
Folkrörelsearkivet Kim Söderströms film om Storstrejken 1909 med röster som minns hur det var i Uppsala då, bland annat när Hjalmar Branting talade på Folkets Hus gård.

Institutet för språk och folkminnen har gjort en webutställning, en film och ett föredrag om Märta Tamm-Götlind, som var aktiv i kvinnoföreningar och i kampen för kvinnlig rösträtt. I det material som finns efter henne finns även inspelningar.

Medicinhistoriska muséet gör en film om en patient som kallade sig Kung Pil och som broderade kungsord och trontal, men även miljön i Ulleråker, såsom hospitalsbyggnaden ”Vingmuttern”.

Regionarkivets tema är ”De inröstades röster” – baserat på inspelade fullmäktigemöten i Uppsala län. Digitalisering av inspelade fullmäktigemöten på rullband och andra medier pågår för närvarande för att bevara och tillgängliggöra dessa för framtiden. Genom dessa inspelningar får vi ta del av nationella så väl som lokala händelser och regionala beslut från tidigt 1960-tal och framåt.

Riksarkivet Uppsala har valt ut tre kvinnor – från tre århundraden och sammanhang – som lämnat skrifter efter sig i arkiven. Filmade fotografier och texter upplästa av tre olika röster kommer att åskådliggöra detta.

SLU gör en film baserad på en intervju med Maria Secher samt hennes efterlämnade memoarer. Hon växte upp på Ultuna på 1930–1950-talen, då hennes far var professor vid Lantbrukshögskolan.

Uppsala stadsarkiv Kommer att göra en film på temat ”Vägen till allmän och lika rösträtt”.

Uppsala Universitet/Carolina Rediviva gör en digital utställning om författaren, kvinnosakskvinnan och fredskämpen Ann Margret Holmgren.

Datum: 2021-11-12 – 2021-11-30

Tid: Varierande – Varierande

Besöksadress: Youtubekanalen Arkivens dag i Uppsala län

Arrangör: De arkiv som deltar i år är: Folkrörelsearkivet, Institutet för språk och folkminnen (Isof), Landsarkivet i Uppsala, Medicinhistoriska muséet, Regionarkivet, Uppsala stadsarkiv, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala universitet/Carolina Rediviva samt Enabygdsarkivet i Grillby – som även har öppet för besökare.

Kontaktperson: Maria Sjölund, 018672101, maria.sjolund@slu.se

Länk till webbplats

Länk till program

Länk till affisch (pdf)

Länk till pressmeddelande för Uppsala län (pdf)

Kollage från olika arkivhandlingar. Bland annat fotografi av Hjalmar Branting i en talarstol och en affisch med ledamöter i Uppsala läns landsting 1917