Arkivmässa i Karlskrona

Arrangemang » Blekinge » Karlskrona » ,

Arrangemanget inleds med en gemensam ARKIVMÄSSA tisdagen den 4 november på årets tema OROSTID.

Medverkande organisationer är:

Blekingearkivet

Blekinge museum

Blekinge Musiksamlingar – Musik i Blekinge

Blekinge Släktforskarförening

Karlskrona Kommunarkiv

Karlskrona Stadsbibliotek

Kulturkompaniet Karlskrona

Marinmuseum

Migrationscenter (Karlskrona)

Samtliga verksamheter visar upp intressant material inom det aktuella temat OROSTID, bl a framförs musik, det visas film från Marinmuseums samlingar. Möjlighet att söka i Emigrantregistret, titta på historiska nyhetsklipp från BLT och mycket mycket mer……

Särskilt programinnehåll:

Kulturkompaniet öppnar upp SKYDDSRUMMET som ligger i direkt anslutning till Konserthuset vid Stortorget och erbjuder guidade turer med information om skyddsrummet och alla de skyddsanläggningar som byggdes i Karlskrona under 1900-talet. Fri entré!!

Kl. 17:30 föreläser Rolf Edwardsson på temat ”Kalla kriget med U 137-incidenten samt om ett annat ”kallt krig” utanför Karlskrona 1801”

Rolf Edwardsson har en gedigen karriär inom Flottan och har stora kunskaper om Kalla kriget (1946-1989) och framför allt om de 11 dygn då Karlskrona var i världens fokus, då den sovjetiska ubåten U 137 stod på grund i skärgården

Plats: Konserthusets foajé, Karlskrona

Tid:  Obs den 4/11 kl. 16:00 – 19:00

Kontakt: Karin Nilsson, Blekinge museum 0455-30 49 68 och Olivia Simson, Karlskrona kommunarkiv 0455-30 30 50.