Arkivmässa på Arkivens dag

Arrangemang » Västernorrland » Härnösand » ,

Arkivmässa på Arkivens dag med deltagare från: Näringslivs arkiv i Norrland-NIN, Föreningsarkivet Västernorrland, Landstinget Västernorrland, Murberget Länsmuseet Västernorrland, Härnösands kommunarkiv och Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand

Program:
Visningar av arkivdepåerna kl 12:15 och 14:30 (tar ca 30 minuter)
Läsesalen är öppen kl 12:00-16:00

Tid: 12:00 – 16:00

Besöksadress: Riksarkivet/Landsarkivet i Härnösand Rosenbäcksallén

Arrangör: Riksarkivet/Landsarkivet i Härnösand, Näringslivsarkiv i Norrland-NIN, Föreningsarkivet Västernorrland, Landstinget Västernorrland, Härnösands kommun, Murberget Länsmuseet Västernorrland

Kontaktperson: Anna Andersson, 076 119 65 20, anna.andersson@sundsvall.se

Program (pdf)