Boksläpp på Riksarkivet i Göteborg: Ny bok om film om Göteborg i arkiv och museisamlingar

Arrangemang » Västra Götaland » Göteborg » ,

Boksläpp
Riksarkivet i Göteborg, hörsalen Arkivgatan 9A.
Lördagen den 13 november kl 14-15

Program:
Filmer i arkiv och museisamlingar utgör ett unikt och till stora delar outnyttjat kulturarv och historiskt källmaterial. Utifrån olika perspektiv och kompetenser innehåller boken “Filmens Göteborg” beskrivningar, fördjupningar och exempel från ett samverkande forskningsprojekt och förmedlar filmens roll i förståelse för lokal identitet, historia och kulturarv.

Bland de filmhistoriska exempel som lyfts fram finns en filmdokumentation av bygget av Älvsborgsbron på 1960-talet, journalfilmer från 1900-talets första decennier, filmer som uppmärksammar Göteborgs betydelsefulla medicinhistoria och en dokumentär om Östra Nordstan före rivningarna på 1960-talet.

Vid boksläppet deltar samtliga bokens medförfattare: Mats Jönsson, Göteborgs universitet, Marie Hellervik, Göteborgs stadsmuseum, Lisa Sputnes Mouwitz, Medicinhistoriska museet, Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet i Göteborg, Fiffi Myrstrand, Värmlands museum, Erik Florin Persson, Göteborgs universitet och Kristina de Rooij, Göteborgs universitet.

Tid: 14:00 – 15:00

Besöksadress: Arkivgatan 9A, Göteborg

Tillgänglighetsinformation:
Hörslinga, plats för rullstol

Arrangör: Riksarkivet

Kontaktperson: Karl-Magnus Johansson, 010-4767881, karl-magnus.johansson@riksarkivet.se