Borgholms kommunarkiv

Arrangemang » Kalmar län » Borgholm » ,

Adress: Borgholms Bibliotek, Trädgårdsgatan 20

Öppet: 10-13

Välkomna till

Borgholms kommunarkiv har öppet hus under Arkivens dag den 12 november.

Utställning och information om arkivet och dess handlingar!

Kontaktperson: Johan Ölmebring, telefonnummer: 0485-882 79, 880 70, e-post:

I Borgholms kommunarkiv hittar man handlingar som rör:

Borgholms stad (fr.o.m. 1860-talets början)

Borgholms kommun har funnits sedan 1969.

Dessutom finns s.k. Enskilda arkiv med handlingar från olika öländska föreningar.

Alla arkivhandlingar är tillgängliga för att studeras på plats och offentlighetsprincipen ger alla medborgare rätt att ta del av de kommunala myndigheternas handlingar. Undantagna är endast de handlingar som enligt lag är belagda med sekretess.

Affisch (pdf)