Bråvallamagasinet

Arrangemang » Östergötland » Norrköping » ,

Adress: Lansengatan 12, Norrköping (Bråvalla industripark. Följ skyltning)

Öppet: 10-15

Öppet hus, utställning, visning i Norrköpings stadsmuseums, stadsbiblioteks och konstmuseums gemensamma magasin.