Designarkivet

Arrangemang » Kalmar län » Nybro » ,

Adress: Designarkivet, Pukebergarnas väg 24, Nybro

Öppet: 11.00–15.00

Samarrangemang mellan Designarkivet och O. G Ohlsson AB

Designarkivet visar en utställning med glas och skisser från Pukebergs glasbruk och referensmaterial som planeringsritningar av gamla brukskontoret, områdesbilder samt produktkataloger från Böhlmarks lampfabrik m.m.

Arkivets bibliotek och forskarsal är öppet.

Kontakt: Inger Stjerna telefon: 073-83517 17  is@designarkivet.se

Katalog från Pukeberg, Designarkivet

Katalog från Pukeberg, från Designarkivet

Lampa producerad av Böhlmark, Designarkivet

Lampa producerad av Böhlmark, Designarkivet

Hemsida