Elsa Grave-sällskapet

Arrangemang » Halland » Halmstad » ,

13.00 Kristna Hallind, sekreterare i Elsa Grave sällskapet och Marie Rössborn, bibliotekarie presenterar författaren Elsa Graves arkiv.

Kaffeservering.

Plats: Högskolebiblioteket, Kristian IV:s väg 3, Halmstad

Tid: 10.00-14.00

Kontakt: annawieslander@telia.com