Filmvisning

Arrangemang » Västra Götaland » Grästorp » ,

Visning av Grästorpsfilmer av Bengt Johansson

Program:
Rullande film mellan kl. 14.00 och 18.00

Tid: 14:00 – 18:00

Besöksadress: Grästorps Museum

Arrangör: Åse och Viste Hembygdsförening

Kontaktperson: Monia Persson, 0514/51507, monia.p@telia.com