Från ritning till färdig byggnad

Arrangemang » Skåne » Höganäs » ,

Arkivens dag på Höganäs museum på Stadshistoriska avdelningen
Visningar av äldre byggnadsritningar ut kommunarkivets samling, på Höganäs museum tom den 24/11
(måndagar stängt) i samarbete med Höganäs kommunarkiv

Datum: 2019-11-09 – 2019-11-24

Tid: 13:00 – 17:00

Besöksadress: Polhemsgatan 1 Höganäs

Tillgänglighetsinformation:
andra våningen ingen hiss

Arrangör: Höganäs museum och Höganäs kommun

Kontaktperson: Peter Hultberg, 042-337175, peter.hultberg@hoganas.se