Fyriskällan

Arrangemang » Uppsala län » Uppsala » ,

Adress: Fyriskällan, S:t Olofsgatan 15

Öppet: 11-16

Öppet hus, utställningar, visningar, bokbord, pyssel för barn m.m.

Panelsamtal 14:00-15:30 I Mallas sal, Stadsbiblioteket Välkommen hem? Om hur vi bygger en välkomnande stad och vad vi lärt oss av historien.
Medverkande: Johan Edstav, landstingsråd och bostadspolitisk talesperson (MP), Therez Olsson, 2:e vice ordförande Plan- och byggnadsnämnden (M), Ingvar Blomster, tidigare chef för Stadsbyggnadskontoret i Uppsala, Roger Elg, lektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för stad och land, landskapsarkitektur och Annika Stjerna, marknadsansvarig på Rosendals fastigheter. Moderator: Anna Micro Vikstrand, arkitekturhistoriker vid Uppsala universitet.

Arrangörer: Folkrörelsearkivet, Institutet för språk och folkminnen, Landsarkivet, Landstingsarkivet, Medicinhistoriska museet, Stadsarkivet, Stadsbiblioteket, Upplandsmuseet och Uppsala universitetsbibliotek.

Kontakt: Jonas Sandström,  jonas.sandstrom@fauppsala.se, tel: 018-727 24 72

Länk till program