Gävle stadsarkiv

Arrangemang » Gävleborg » Gävle » ,

Utställningar: Gävle under världskrigen. Nya livet i Gävle – chilenska flyktingars berättelser. Gävle fotograferat från ovan.

Filmvisning: ”Kungliga Hälsinge Regemente epoken 1909-1994”. Producerad av Hälsinge Regementes Kamratförening.

12:00 Föredrag: Från koncentrationsläger till Forsbacka herrgård – en byggnad berättar om orostider. Med Lena Boox, kommunantikvarie i Gävle.

13.00 Föredrag: Barnförflyttningar under andra världskriget. Med Irja Olsson, radioreporter, författare och ordförande i Riksförbundet Finska Krigsbarn.

Tid: kl 10-15

Plats: Kyrkogatan 22, Gävle.

Kontakt: Sofia Hedén, sofia.heden@gavle.se

www.gavle.se/stadsarkiv