Instagramutställning av Leksands kommunarkiv

Arrangemang » Dalarna » Leksand » ,

Det finns många gömställen i ett kommunarkiv. Den stora massan av information i kommunarkivet (2.5 hyllkilometer när vi räknade sist) gör att en överskådlig bild av allt som finns inte är möjlig. Bakom en volymförteckning kan det finnas alla möjliga slags dokument. Dokument som har glömts bort för länge sedan.

En del av Leksands kommuns fastighetsakter och kartsamlingen håller nu på att digitaliseras. Dokumenten skannas in och behandlas så att de är fritextsökbara. Det gör att sökbarheten och tillgängligheten fullständigt exploderar, det som har gömts kan återupptäckas (teknik är underbart). Medborgare och kommunens verksamheter kommer att få bättre service, det kommer att innebära en fantastisk effektivisering. Under projektets gång har även alla möjliga guldkorn återupptäckts. Bland de intressantare saker som har kommit fram är handritade och färglagda kartor och ritningar från tidigare tjänstemän. Dessa konstverk formar en oas bland kommunens ibland grå formalia och byråkrati.

Instagramkonto är @leksand_arkivensdag_2019

Utdrag från Förslag till byggnadsplan för Leksands Noret, ritad av P.Hallman 1906.

Utdrag från Förslag till byggnadsplan för Leksands Noret, ritad av P.Hallman 1906.