Kråkshults hembygdsförening

Arrangemang » Jönköpings län » Eksjö » ,

Vi har en studiecirkel och kommer att göra en skärmutställning där vi visar de krig som vi vet att våra anförvanter deltagit i. Vi skall också visa en gengasmotor.

Mitt i programmet, kl 14.00, berättar vi orosminnen och vad vi hört de gamla berätta.

Vid serveringen spelar vi på en gammal grammofon ”Skivor till Kaffet” som t.ex. Min soldat.

Tid: 13.00–16.00

Plats: Allégården

 

Kontaktperson: Margaretha Bladh, 0496-600 26

Hemsida: http://www.hembygd.se/krakshults/