Kristianstad samarrangemang

Arrangemang » Skåne » Kristianstad » ,

Arkivens dag i Kristianstad är ett samarrangemang mellan Regionmuseet, Kristianstads kommun och Folkrörelsernas Arkiv i Kristianstad.

Tema: Orostider. Kristianstad och Skåne vid tiden runt första och andra världskriget. Sverige deltog inte i krigen, men kanske påverkades vi ändå? Ransonering, beredskap, människor både hemma och i andra länder som led nöd och behövde hjälp – hur märktes det hos oss att det rådde kris och oro i världen?
Under dagen: – Informationsbord i Kulturkvarteret,  kl. 11 – 15. – Öppet hus i Folkrörelsernas Arkiv i Kristianstad, Tivolibadsgatan 2, kl. 11 – 15. – Utställning och bildspel i Regionmuseets faktarum Minnesluckan kl. 11 – 15. Öppen visning av Regionmuseets arkiv kl.  11.30 och 13.30. (Kommunarkivet har inte öppet under Arkivens dag)

Kontakt: Ann-Sofie Lövqvist, arkivassistent. e-post: ann-sofie.lovqvist@regionmuseet.se

Länk till program (pdf)