Landsarkivet i Härnösand

Arrangemang » Västernorrland » Härnösand » ,

Öppet: kl. 12-16

Adress: Rosenbäcksallén

Öppet hus på Landsarkivet!

Arrangörer: Landstingsarkivet i Västernorrland, Föreningsarkivet Västernorrland, Härnösands kommunarkiv, Murberget, Näringslivsarkiv i Norrland – NIN och Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand

Är du nyfiken på vad man egentligen kan hitta i arkiv? Besök oss på arkivens dag och ta del av utställningar, föreläsningar, visningar i arkiven och mycket mer!

Kl. 12.15 välkomnas ni till boksläpp av Minnen från husen som är nr 25 i skrift- serien Arkiv i Norrland. Landsarkivarie Kenneth Hänström presenterar boken.

Föreläsningar:

Kl. 12.30 En berättelse ur nykterhetsrörelsens historia

Hans Johansson är bland annat aktiv i IOGT-NTO Vivstavarv och föreningen Vivstavarvs historia och berättar mer om nykterhetsrörelsen.

Kl. 14.00 Är det inte krig så är det lantmäteri!

Mats Höglund är doktorand i agrarhistoria samt arkivarie vid Riksarkivet Marieberg, Stockholm. Han berättar mer om lantmäteriets verksamhet under stormaktstiden 1611-1718.

Välkomna!