Lomma kommunarkiv

Arrangemang » Skåne » Lomma » ,

Öppet hus

Utställning av fotografier, handlingar m.m.

Visning av centralarkivet kl 12.00

Tid: Kl.  10.00-14.00

Plats: Hamngatan 3, Lomma

Tema: Orostid

Kontakt: Kommunarkivarie Anna Ågren, anna.agren@lomma.se