Anmäl arrangemang

Här är du välkommen att anmäla ditt arrangemang inför Arkivens dag. När du skickar in formuläret godkänner du att informationen publiceras på Arkivens dags webbplats. Informationen skickas också till den regionala kontaktpersonen. Fält markerade med * är obligatoriska. Observera att det är arrangemanget man anmäler. Är ni flera arrangörer ska ni göra en gemensam anmälan. Senast den 2 november 2022 behöver du anmäla ditt arrangemang.

Hur bifogar man filer?
Program eller affisch i pdf-format och enstaka foto går bra att bifoga till beställningsformuläret. Vill du skicka med större eller fler filer gör du det via e-post till arkivensdag@riksarkivet.se. Märk e-posten med län, kommun och rubrik.

Vad händer när du skickat formuläret?
När du tryckt “Skicka” ska du få upp en bekräftelse direkt här på hemsidan. Om du istället får upp en text om att tvingande uppgifter saknas måste du fylla i dessa uppgifter. Lägg märke till att bifogade filer då måste laddas upp på nytt. Observera också att anmälningsformuläret enbart är till för att anmäla nya arrangemang. Det kan ta ett par dagar innan arrangemanget syns på hemsidan då vi behöver göra en del manuellt arbete innan det läggs ut. Går det mer än två arbetsdagar utan att arrangemanget syns, kontakta oss.

Behöver du göra en ändring?
Vill du göra en ändring i ett tidigare inskickat program skickar du istället en e-post till arkivensdag@riksarkivet.se. Märk e-posten med län, kommun och rubrik. Ange sedan tydligt vilket arrangemang du vill ändra och vad som ska ändras. Du kan anmäla ändringar till den 9 november 2022, därefter görs akuta ändringar i mån av tid.

* Rubrik


Ange gärna besöksplats och ort i rubriken, t.ex. “Välkommen till Arkivens dag på Kommunarkivet i Strängnäs”

* Län/kommun

-

Datum

-
Behöver bara anges om arrangemanget pågår flera dagar eller sker en annan dag än den gemensamma Arkivens dag. I möjligaste mån bör arrangemanget genomföras under det officiella datumet.
Datum måste anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD

* Öppettider

-
Om öppettiderna varierar, var noga med att ange öppettider för varje plats och/eller dag i beskrivningen.

* Beskrivning av arrangemanget


Beskrivning av arrangemanget, med tilltal direkt till besökaren. Arrangemang inom Arkivens dag har alltid fritt inträde.

Programpunkter och hålltider


Ange i punktform med starttid, t.ex
“10:00 Föredrag om idrottsarkiv, Per Persson

11:00 Visning av magasinen”

* Besöksadress


För besökare, ej Box- eller postadress.

Vägbeskrivning


Tilläggsinformation vid behov, om inte besöksadressen räcker till.

Tillgänglighetsinformation


T.ex. “Hörslinga, rullstolsramp, skötbord”

* Arrangör


Vid samarrangemang, ange samtliga arrangörer

* Kontaktperson

Namn

Telefonnummer

e-postadress

Namn samt telefonnummer och/eller e-postadress måste anges

Länk till egen webbplats


Kopiera in hela länken från webbläsaren

Länk till program på egen webbplats


Kopiera in hela länken från webbläsaren

Bifoga bild


Bildtext

Fotograf

Här kan du bifoga en bild till ditt arrangemang. Ett fotografi måste vara i JPEG-format och max 2 MB. För att vi ska kunna publicera ett fotografi, behöver såväl bildtext som fotograf anges. Logotyper och liknande kan skickas som GIF. Ange då "logotyp" i fälten för bildtext och fotograf.
Har du fler bilder, skicka dessa separat till arkivensdag@riksarkivet.se Glöm inte att ange län, kommun och arrangemangets namn i e-posten så vi vet vart bilderna hör. Ange också fotograf och bildtext för varje bild.

Bifoga programblad


Här kan du bifoga ett programblad i PDF-format, max 2 MB