Öppet hus på Arkivens dag på Alingsås arkivcentrum

Arrangemang » Västra Götaland » Alingsås » ,

I år har kommun- och föreningsarkivet flyttat till nya ändamålsenliga lokaler som ska säkerställa både bevarande och tillgänglighet. Vi vill gärna visa upp de nya lokalerna och har därför öppet hus på Alingsås arkivcentrum på arkivens dag.

I arkivet finns bland annat röstlängder från valet 1921 – hundra år efter införande av allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor. Där finns också beslut som påverkat stadens utveckling och berättelser om personer och föreningar. Kanske finns dina eller dina släktingars skolbetyg bevarade?

Program:
Visning av kommun- och föreningsarkivets depåer sker kl. 11, 12 och 13. Det finns ett begränsat antal platser vid respektive visningstillfälle.

Dessutom finns personal från Alingsås museum på plats den här lördagen. De visar hur du kan använda digitaltmuseum.se för att söka i museets samlingar, innehållande föremål, arkivhandlingar och äldre fotografier från Alingsås.

Tid: 10:00 – 14:00

Besöksadress: Sidenvägen 7

Vägbeskrivning:
Ingång från Sidenvägen (längsmed Säveån). Parkering finns intill entrén.

Tillgänglighetsinformation:
Rullstolsramp finns

Arrangör: Alingsås kommun

Kontaktperson: Magnus Engvall, 0322-61 72 41, kommunarkivet@alingsas.se

Länk till webbplats