Östbo historiska sällskap med stöd av NBV

Uncategorized » ,

Öppet: 10.00-14.00

Adress: Biblioteket Skillingehus, Skillingaryd

Hemsida

Tema: Trä- och möbelindustrier i Skillingaryd.

Visning av filmen om Skillingaryds träförädlingsverk.
Lotteri med bokpriser.

Kontaktperson: Sven-Olof Carlsson, 073-913 65 69