Österlens museum

Arrangemang » Skåne » Simrishamn » ,

Adress: Storgatan 24, 272 31 Simrishamn

Öppet: 10-14

Temat för i år är ”Välkommen hem!” I pauserna mellan föredragen på tredje våningen visas ett bildspel med gamla foton från Österlen på temat. Släktforskare från Österlens släkt- och Folklivsforskarförening sitter på andra våningen i Hafreborg och hjälper till med släktforskning.

Föredrag och berättande

11.00       Höra hemma: Konstnärer på Österlen

Lena Alebo, Österlens museum

11.45       Föreningen för Fornminnes- och hembygdsvård i Sydöstra Skånes arkivs hundraåriga historia

Ulrika Wallebom, Österlens museum

12.00       Welcome home, Mr. Christenson!

Om en återfunnen Amerikasläkting.

Magnus Lindskog, Österlens släkt- och Folklivsforskarförening

12.45       Om kommunarkivet

Oline Sörensen, kommunarkivarie

13.00       Välkommen hem!

Nysvenskar från Syrien berättar om sin resa och det nya hemlandet.