2014 – Pressmeddelande 2

Pressmeddelanden »

På lördag, den 8 november, firas Arkivens dag med temat Orostider. Överallt i Sverige visas handlingar som berättar om epidemier och sjukdomar, om krig och kristider, om svält och nöd och allt annat som skapar oro. Men handlingarna berättar också om engagemang och vilja att förändra och om modiga människor som gjort eller försökt göra en insats. Besök arkiven på lördag och ta del av en levande historia. För barnen finns ofta skapande verkstäder på temat, på något håll också barnteater.

Krig och försvar är en tolkning av temat som förekommer på många håll. Svenskar som varit krigsfångar under de perioder Sverige varit i krig, beredskap under första och andra världskriget, flyktingar under århundradena, lottakårer, Röda Korset, hemvärnet – det finns många berättelser i arkiven. Varför var den norske landsförrädaren Vidkun Quisling i Helsingborg? Svaret berättas på en föreläsning i Helsingborg, där man, liksom på många andra ställen, fokuserat på Andra världskriget.

Sjukdomar har alltid varit ett orosmoln. För nästan 100 år sedan, åren 1918-1920, slog Spanska sjukan till och bara i Sverige dog nästan 40 000 människor. En kortvarig men förödande epidemi. I bland annat Östersund får du veta mer om sjukdomens härjningar. TBC, tuberkulos, har följt mänskligheten under mycket längre tid och i Sverige fanns förr sanatorier för TBC-sjuka på många platser. I Luleå kan du lyssna på ett föredrag om sjukdomens härjningar.

Under oroliga tider skapas också historia. I Jönköping visas bland mycket annat fotograf Kai Rehns dokumentation av händelserna i Jönköping första maj 2014, en mycket omskriven dag.

Det finns otaliga berättelser om och av de som var där, som deltog eller blev inblandade i historiska skeenden. Gå in på hemsidan www.arkivensdag.nu och se vad som berättas i din närhet.

Varmt välkommen!

Länk till pressmeddelande 2 i pdf

Rödsoten, idag kallad dysenteri, skördade många offer. Del av dödbok 1779, Gothems kyrkoarkiv, Gotlands län

Rödsoten, idag kallad dysenteri, skördade många offer. Del av dödbok 1779,
Gothems kyrkoarkiv, Gotlands län

Södermanlands Fältskytteförening 1.6.1913. En av många välgörenhetstillställningarna för att skaffa skytterörelsen gevär o.d. för första världskriget.Foto: Ebba Lindegren. Eskilstuna stadsmuseum

Södermanlands Fältskytteförening 1.6.1913. En av många
välgörenhetstillställningarna för att skaffa skytterörelsen gevär o.d. för första världskriget.
Foto: Ebba Lindegren. Eskilstuna stadsmuseum

Pressmeddelande 2-Affisch Örebro