2015 – Pressmeddelande

Pressmeddelanden »

Gränslöst i arkiven

Lördagen den 14 november firas Arkivens dag i hela Norden under temat Gränslöst. Arkiven berättar om spännande livsöden och historiska händelser. Möt de personer som utmanat eller som bildligt eller bokstavligt passerat gränser. Är det mod eller armod som varit drivkraften när man lämnat sitt hemland? Vilka har slagits för demokrati och lika rättigheter? Hur har normerna sett ut och hur har man behandlat de som inte följt normerna? Det som tas för självklart i en tid blir orimligt i en annan och det gäller både dåtid och nutid.

I en tid där faktiska och bildliga gränser debatteras och omprövas behöver man blicka bakåt såväl som framåt. Vad är nytt och vad har hänt förut? Historien upprepar sig, sägs det. I arkiven finns de samtida berättelserna från historiska skeenden. Med arkivens hjälp rör man sig gränslöst över tid och rum och får möjlighet att möta många fantastiska personer och lära sig mer om deras plats i vår gemensamma historia.

På flera ställen, bland annat i Varberg och Stockholm, berättar man om Romers eller Resandes livsvillkor under århundradena. I Umeå är det judisk historia som kommer till tals. Den som befinner sig i Gävle den 14 november kan höra journalisten Göran Greider berätta om den arkivforskning som ligger bakom hans biografier över Joe Hill och Dan Andersson. Och för er som undrar vem som blev 1989 års Rumpnisse rekommenderas ett besök i Ljungby.

Med temat gränslöst rör vi oss också ut i världen. Att bevara information kan vara spännande när vitmyror äter upp protokollen. I Norrtälje berättar man om hur det är att arbeta med arkiv i Kongo. Radioamatörer rör sig, med radiovågornas hjälp, över hela världen. I Sundsvall kan man lära sig mer om detta.

Besök hemsidan www.arkivensdag.nu och se vad som händer i din närhet.

Varmt välkomna till en gränslös dag i arkiven den 14 november.

Arkivens dag har sedan 1998 arrangerats i Sverige som ett nationellt arrangemang för att väcka intresse för arkivens roll och verksamhet. Bakom Arkivens dag står SASS, det vill säga Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet, som är en sammanslutning av Folkrörelsernas Arkivförbund, Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun, Föreningen för arkiv och informationsförvaltning, Näringslivets Arkivråd, Näringslivsarkivens Förening och Riksarkivet. Sedan 2001 firas Arkivens dag den andra lördagen i november i samtliga nordiska länder.

Nordiska flyktingar utanför Folkets hus i Alingsås, 1945

Avskedstagande av nordiska flyktingar vid Folkets Hus i Alingsås 1945, arrangerat av Danska klubben. Ur Alingsås Folkets Husförenings arkiv, förvarat på Föreningsarkivet Alingsås, fotograf okänd

Esperanto är det mest spridda av de konstruerade hjälpspråken, vars syfte är att öka förståelsen mellan människor. Ur Lidköpings Esperantoklubbs arkiv, förvarat vid Skaraborgs föreningsarkiv.  Esperanto är det mest spridda av de konstruerade hjälpspråken, vars syfte är att öka förståelsen mellan människor. Ur Lidköpings Esperantoklubbs arkiv, förvarat vid Skaraborgs föreningsarkiv.   Esperanto är det mest spridda av de konstruerade hjälpspråken, vars syfte är att öka förståelsen mellan människor. Ur Lidköpings Esperantoklubbs arkiv, förvarat vid Skaraborgs föreningsarkiv.

Esperanto är det mest spridda av de konstruerade hjälpspråken, vars syfte är att öka förståelsen mellan människor. Ur Lidköpings Esperantoklubbs arkiv, förvarat vid Skaraborgs föreningsarkiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt nationell samordning:

Maria Larsson Östergren Riksarkivet, Landsarkivet i Visby, Tel: 010-476 88 92                          Cia Hipfl Riksarkivet, Landsarkivet i Visby, Tel: 010-476 88 94

arkivensdag@riksarkivet.se

Kontakt regional samordning: Se respektive läns kontaktperson http://www.arkivensdag.nu/kontakt/regionala-kontaktpersoner/