Pressmeddelande 2021 – Röster i arkiven

Pressmeddelanden »

Syftet med Arkivens dag är att visa på arkivens funktion i ett öppet demokratiskt samhälle där alla har tillgång till autentisk information i såväl dåtid, nutid och framtid, samt väcka intresse för och inspirera till användning av arkiven.

Rösträtt för alla – en utdragen historia

År 1921 skedde det första valet till Riksdagen med allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor. Fram till dess hade kvinnor men också många män varit utestängda från att rösta. Men dagens allmänna rösträtt skulle dröja – det fanns fortfarande villkor för att man skulle få rösta. Först när vallagen ändrades 1988 var alla som hade rösträttsåldern inne berättigade att rösta. Om den långa kampen för rösträtt, om de som banade väg, om stora och små beslut och om arkiven som ett sätt att få insyn i den demokratiska processen handlar årets Arkivens dag bland annat.

Kvinnliga pionjärer inom politiken och yrkeslivet uppmärksammas på flera håll, till exempel i Leksand och Västerås. De tidiga folkrörelsernas samhällsinriktade arbete uppmärksammas också, bland annat i Danderyd.

En röst från det förflutna som lyfts i sång eller bevaras för framtiden

Temat Röster i arkiven kan också ha flera andra betydelser. Det handlar också om berättelserna, de som var där när något hände, de som deltog eller stod bredvid, de som levt ett långt liv eller de som försvann för fort. Deras röster finns i arkiven och vill gärna bli hörda. Berättelserna finns där om vi bara lyssnar.

I Gävle bjuder man på stadsvandring med utgångspunkt i arkivhandlingar som visar hur flera kända Gävlebyggnader egentligen är byggda.

I Luleå kan din röst gå till historien om du bidrar till insamlingen av berättelser om högtider, firanden och traditioner i Norrbotten. Även i Umeå finns möjligheten att berätta på temat Ur gömmorna.

Röster kan även handla om sång och teater. Musik och teater är därför återkommande inslag. Gruppen Tjejkraft spelar i Karlstad och i Borgholm bjuds det på teater för att ta några exempel.

Många olika aktiviteter

Som vanligt finns det en mångfald av aktiviteter. I Härnösand kan du låta dig fotograferas i en gammaldags fotoateljé. På många håll, bland annat i Torsås, kan du få hjälp med din släktforskning. I Visby vankas det boksläpp och föredrag om Hemlin foto, en fotoateljé som dokumenterat gotlänningar i flera decennier.

Besök ett arkiv utan att lämna soffan

En del arrangemang genomförs helt eller delvis digitalt. I Uppsala går nio arkiv samman till ett helt digitalt program. Via deras Youtubekanal kan du lära dig mer om vägen till rösträtt och om tre kvinnors öden under tre sekler. Kristianstad uppmärksammar sitt 50-års jubileum med en digital utställning om kommunens historia baserat på ett arkivfynd på en vind.

Kontakt

Kontaktuppgifter till lokala arrangörer finns vid respektive arrangemang. Den regionala samordningen görs av kontaktpersoner, se https://www.arkivensdag.nu/kontakt/regionala-kontaktpersoner/

För övergripande frågor, kontakta Cia Hipfl, 010-476 88 94 eller arkivensdag@riksarkivet.se

Bakom Arkivens dag står SASS ”Svenska arkiv i samverkan för synlighet” som består av landets arkivorganisationer Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Näringslivets Arkivråd (NLA),  Riksarkivet och Svenska Arkivförbundet.

Medlemmar ur Varbergs Förening för Kvinnans Politiska Rösträtt (VFKPR) uppför ett teaterstycke. Bilden är tagen 1913. Fotograf: Mathilda Ranch, Arkiv Halland
Medlemmar ur Varbergs Förening för Kvinnans Politiska Rösträtt (VFKPR) uppför ett teaterstycke. Bilden är tagen 1913. Fotograf: Mathilda Ranch, Arkiv Halland
Två dräktnålar i form av flaggor med texten rösträtt för kvinnor
En synlig symbol för rösträttskampen. Ur Föreningen för kvinnors politiska rösträtts i Väskinde arkiv, Riksarkivet Landsarkivet i Visby
En bit trä där en snickare skrivit ett meddelande om att posthuset i Gävle är fuskbyggt
En röst från det förflutna – en av snickarna som bygger posthuset i Gävle 1911 har synpunkter på bygget. Fotograf: Evelin Skoglund, Arkiv Gävleborg