Region- och stadsarkivet Göteborg

Arrangemang » Västra Götaland » Göteborg » ,
Fotografi på tyska krigsbarn omkring år 1920 ur arkivet Gösta Fraenckels släkthandlingar. Fotograf okänd.

Fotografi på tyska krigsbarn omkring år 1920 ur arkivet Gösta Fraenckels släkthandlingar. Fotograf okänd.

Välkomna till öppet hus på Region- och Stadsarkivet Göteborg. Vi har föredrag och ställer ut handlingar, foton och ritningar.

Länk till programmet

Tid: 11.00-15.00

Plats: Region- och Stadsarkivet Göteborg med Folkrörelsernas arkiv, Otterhällegatan 5 (nära Lilla Torget)

Kontakt: Paul Epäilys, telefon: 031-701 50 38, paul.epailys@arkivnamnden.goteborg.se

www.regionarkivet.se