Regionarkivet

Arrangemang » Örebro län » Örebro » ,

Adress: Södra Grev. Rosengatan 15, Örebro

Öppet: 11-15

Arrangemang: Utställningar på temat ”Välkommen hem” med spännande material från arkivet, visningar, bildspel och visning av filmen Örebro läns landsting och dess verksamhet från 1945.

Kontaktuppgifter för allmänhet: Regionarkivets expedition, telefon 019-60 273 53, mail Regionarkivet@regionorebrolan.se. Hemsida: https://www.regionorebrolan.se/sv/Om-regionorebrolan/Detta-ar-landstinget/Lednings–och-verksamhetsstod/Arkiv/

Kontaktperson för media: Anna Ekström, arkivchef Regionarkiv och diarium, 019-602 73 88